Stabilność pojazdu jest najważniejszym parametrem dotyczącym bezpieczeństwa podczas pracy żurawia. Praca urządzenia na dużych odległościach i wysokościach wykorzystuje skrajne parametry maszyny i zawsze będzie zagrażać stabilności pojazdu. Ryzyko wypadku jest zawsze obecne, zwłaszcza podczas pracy w ciasnych miejscach.
Producenci żurawi stosują różne rozwiązania dla tego problemu, większość z nich opiera się na testach stabilności przeprowadzonych na całkowicie wysuniętych belkach nóg podporowych ponieważ nie biorą pod uwagę rzeczywistego obciążenia pojazdu i żurawia.
Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa – której zadaniem było między innymi zapewnienie pełnej stateczności pojazdu niezależnie od stopnia rozsunięcia nóg podporowych żurawia. Każdy z operatorów wie, że im szerzej rozsunięte belki nóg podporowych tym pojazd uzyska większą stateczność podczas pracy urządzeniem. Jednak na stateczność pojazdu ma również wpływ jego ciężar.