2 lutego 2012 r. prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Jarosław Siergiej (na zdjęciu) i wiceprezes Władysław Lisewski uczestniczyli w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Tematem spotkania były perspektywy rozwoju polskich portów morskich, autostrad morskich oraz zielonych korytarzy transportowych, a także kwestie związane z transportem i magazynowaniem LNG w portach bałtyckich.

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na fakt, że do 2030 roku Unia Europejska planuje stworzenie zintegrowanego systemu transportowego, którego celem jest usprawnienie przewozu osób i ładunków w ścisłym powiązaniu ze zmniejszeniem uciążliwości transportu dla środowiska naturalnego oraz zwiększeniem bezpieczeństwa przewożonych osób i towarów.