W nocy z 25 na 26 kwietnia 2012r., inspektorzy z Wielopolskiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przeprowadzili kontrole dwóch pojazdów nienormatywnych poruszających się po ulicach miasta Poznania.

Kontroli poddano pojazd specjalny – dźwig samojezdny oraz pojazd członowy złożony z trzyosiowego ciągnika i czteroosiowej naczepy. Pomiarów dokonano na miejscu wyznaczonym do mierzenia i ważenia pojazdów przy ulicy Lutyckiej.

Wykonane pomiary potwierdziły, że rzeczywiste naciski osi pojazdów na jezdnię znacznie przekraczają dopuszczalne normy oscylując nawet wokół 12 ton. Rzeczywista masa całkowita pojazdów wyniosła odpowiednio 60 i 80 ton. Kontrola dokumentacji wykazała, że podmiot wykonujący przejazd nie posiada wymaganych zezwoleń.