Port Gdynia to dziś jeden z najważniejszych ośrodków morskich na Południowym Bałtyku. Za nami prawie 90 lat historii projektu kreślonego przez czołowych polskich inżynierów, 90 lat urzeczywistniania wizji śmiałej – i jak się okazało -od początku dobrze przemyślanej i realnej.

Spośród ośmiu branych pod uwagę lokalizacji, inż. Tadeusz Wenda, któremu w 1920 roku zlecono wybranie miejsca na budowę przyszłego portu oraz wykonanie projektu, wskazał właśnie Gdynię. We wrześniu 1922 roku Sejm RP przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Sprzyjała temu sytuacja międzynarodowa, powrót Polski nad morze na mocy Traktatu Wersalskiego i konieczność budowy portu, który uniezależniłby gospodarkę morską Rzeczypospolitej od Wolnego Miasta Gdańska.