Na wszystkich odcinkach autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą ( z wyjątkiem odc E, gdzie prace już się zakończyły) trwa układanie kolejnych warstw bitumicznych. Gotowy jest już także odcinek D, gdzie w ciągu siedmiu ostatnich dni przybyło 14 % warstwy SMA a na odc B brakuje jedynie 2 % tej ostatniej warstwy ścieralnej. Warstwa wiążąca leży już na niemal całym (99 % ) odc A. Wykonawca układa tu już także ostatnią warstwę ścieralną SMA. W ciągu ostatniego tygodnia przybyło jej 10 %. Najbardziej widoczny jest jednak postęp prac na odc C – w ciągu ostatnich siedmiu dni o blisko 13 % wzrosła długość ułożonej warstwy podbudowy bitumicznej (było 81 % teraz jest 93,7%) a warstwa wiążąca leży już na 87 % długości jezdni autostrady ( w ciągu tygodnia nastąpił tu wzrost o 7 %).