Operator logistyczny podsumowuje 1 kwartał bieżącego roku z przychodami na poziomie 19,1 mln PLN oraz zyskiem netto w wysokości 0,3 mln PLN.

Rok 2012 jest dla spółki ATC CARGO przełomowym okresem. Operator logistyczny poprzez spółkę zależną ATC RAIL buduje własną sieć intermodalnych terminali kontenerowych w Polsce, inwestując w nową jakość polskiej logistyki i w rozwiązania intermodalne (minimum dwa rodzaje transportu w jednym łańcuchu dostaw).

Spółka ATC CARGO poszerzając portfolio usług stawia na kompleksowość oferty, stąd kolejne inwestycje w rozwój oferty frachtu lotniczego oraz morskich przesyłek drobnicowych.