W miniony piątek rozpoczęły się roboty na drodze krajowej nr 15 między Kuźniczyskiem a Skoroszowem (km 13+750 – 15+870). Na remontowanym odcinku o dł. ponad 2 km ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna nawierzchni. Uszorstnienie nawierzchni wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze.

W związku z prowadzonymi pracami wprowadzono ruch wahadłowy sterowany ręcznie z ograniczeniem prędkości do 50 km/godz. Roboty potrwają do połowy maja.