Jak donosi portal wnp.pl, wyciekł wewnętrzny, poufny raport Komisji Europejskiej, dotyczący biopaliw, z którego wynika jednoznacznie, że zielone paliwo może szkodzić środowisku bardziej niż benzyna czy olej napędowy. Aby uzyskać tereny pod uprawy soi i rzepaku, wycina się lasy i osusza mokradła, to zaś powoduje większy problem z gazami cieplarnianymi niż spalanie węglowodorów. O problemie tym pisze witryna informacyjna UE euractiv.com.

Kiedy pod uwagę weźmie się kryteria ILUC (pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów) – czytamy w raporcie – okazuje się że emisje gazów cieplarnianych z biopaliw (olej palmowy, sojowy, rzepakowy) są wyższe niż z paliw kopalnych.

Do wyżej wspomnianego raportu nie odniosła się Komisja Europejska, tłumacząc, że jeszcze nie przegłosowała wniosków.