Internet jest alternatywnym światem, platformą wymiany informacji, zawiązywania znajomości, miejscem zabawy, nauki i pracy. I tak jak świat rzeczywisty, sieć ma swoje dobre i złe strony, ponieważ wszystkie zachowania ludzkie mają także tu swoje odzwierciedlenie. Aby nie paść ofiarą internetowych przestępców, należy zachować ostrożność i pamiętać o paru zasadach.

Zagadnienie bezpieczeństwa w sieci jest złożonym problemem, jednak ogólnie można podzielić je na dwa obszary. Pierwszym jest bezpieczeństwo realizowane przez właściwe zabezpieczenie komputera, zarówno programowe, jak i fizyczne, natomiast drugim jest zabezpieczenie osobiste użytkownika, realizowane przez informacje dobrowolnie umieszczane w sieci. Mówiąc o bezpieczeństwie w sieci, należy wiedzieć, że oba te elementy wspólnie zabezpieczają użytkownika przed konsekwencjami spotkania się z „ciemną stroną” Internetu.