Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce uruchomił polskojęzyczną stronę internetową EnviroPro, która stanowi obszerną bazę wiedzy związaną z ryzykami środowiskowymi. Marka EnviroPro zbudowana została na ponad 25-letnim doświadczeniu ubezpieczeniowym Grupy Chartis na europejskim rynku rozwiązań środowiskowych.

Lokalny serwis EnviroPro jest nowoczesną platformą efektywnej komunikacji z rynkiem pozwalającą poznać kluczowe cechy i zalety dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Jest to także forum wymiany doświadczeń na temat nowych zagrożeń, która umożliwia zarówno pośrednikom, jak i ich klientom zrozumienie ich złożoności.

Strona EnviroPro kładzie szczególny nacisk na szereg nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa, które wynikają z wdrożenia Dyrektywy UE 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. W świetle nowego prawa tym bardziej istotne jest poznanie ryzyk i sposobów ich zarządzania, które w przypadku incydentów środowiskowych mogą pomóc firmie w ograniczeniu kosztów, utrzymaniu płynności finansowej oraz zminimalizowaniu negatywnego wpływu na reputację i wizerunek przedsiębiorstwa.