Co mam zrobić, jeśli wpadłem w dziurę na drodze? Takie pytanie czesto słysza policjanci dbający o bezpieczeństywo w ruchu drogowym.

W sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia pojazdu z powodu złego stanu nawierzchni, pierwszym krokiem powinno być ustalenie, kto jest zarządcą drogi. Jest to nieodzowne, aby móc skierować roszczenia. W przypadku dróg krajowych, ekspresowych oraz autostrad zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z kolei w przypadku dróg powiatowych lub gminnych jest to Zarząd Dróg i Transportu Urzędu Miasta Łodzi.

Należy również pamiętać, że obowiązkiem zgłaszającego uszkodzenie pojazdu jest udowodnienie, że szkoda powstała na skutek złego stanu drogi. W tym celu warto zebrać jak najwięcej dowodów, które o tym świadczą. Mogą to być m.in. zdjęcia uszkodzeń drogi i pojazdu wykonane telefonem komórkowym, zeznania świadków. Należy pamiętać, aby szkodę tuż po jej powstaniu zgłosić telefonicznie do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi na numer tel. 42 638 59 05 w godz. 8:00 – 16:00 we wtorki w godz. 9:00 – 17:00.