W związku z opublikowaniem przez Urząd Transportu Kolejowego projektu stawek jednostkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK, firma CTL Logistics wystąpiła w dniu 15 marca 2012r. do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o nie zatwierdzanie stawek w przedłożonym cenniku.

W naszej opinii nowe stawki spowodują kilkunastoprocentowy wzrost kosztów dostępu do infrastruktury. Spowoduje to znaczne, kolejne już pogorszenie konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do transportu drogowego, co w dalszej perspektywie zmniejszy ruch na infrastrukturze kolejowej.

Należy zaznaczyć, że stawki dostępu w Polsce należą już do najwyższych w Europie i kolejny wzrost jest niezrozumiały. Sama konstrukcja nowych stawek jest również niezrozumiała – brak jej przejrzystej dla nas zasady proporcjonalności opłaty od masy oraz kategorii linii.