W IV kwartale 2011 roku CTL Logistics przewiozła 4,1 mln ton towarów realizując pracę przewozową na poziomie 929 mln tkm. Spółka zamknęła 2011 rok wynikiem o 11% wyższym w przypadku pracy przewozowej i ponad 3% wyższym pod względem przewiezionego tonażu. Osiągnięte w 2011 roku wyniki przewozowe CTL Logistics w ilości 16,5 mln ton ładunków przy wykonanej pracy przewozowej 3,8 mld tkm, potwierdzają stabilną pozycję spółki na rynku przewozów towarowych.

„Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego wyniku w minionym roku. Nasze moce przewozowe były wykorzystane efektywnie. Udało się zrealizować założony plan. Był to owocny rok pod względem pracy przewozowej i wolumenu przewiezionych towarów. Uważam, że jest to dobra prognoza na najbliższe miesiące. Nadal inwestujemy w przewozy transgraniczne oraz rozwijamy współpracę z branżą budowlaną i energetyką zawodową. Podążamy za inwestycjami infrastrukturalnymi, które przenoszą się na rynki zagraniczne w tym m.in. do Rosji. CTL Logistics od kilku lat inwestuje w potencjał i relacje biznesowe na Wschodzie. Ważnym dla nas rynkiem rozwojowym nadal będą Niemcy.