Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, odnotował w roku 2011 obroty w wysokości 4.3 miliardów Euro, co stanowi 13-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Licząca 21 000 pracowników załoga – zatrudniona w 315 oddziałach na świecie – znakomicie rozwija sukces rodzinnej firmy, jaką jest Dachser.

W 2011 roku firma Dachser dostarczyła ponad 49 milionów przesyłek o łącznej wadze przekraczającej 37 milionów ton. „Po kryzysie rynki nieco się zregenerowały i w ciągu ostatniego roku nastąpiła stabilizacja sytuacji w naszej branży. Dlatego Dachser mógł wrócić na ścieżkę wzrostu, co uznajemy za świetny początek długookresowego trendu.” – powiedział Bernhard Simon, prezes zarządu Dachser GmbH, komentując wyniki finansowe za miniony rok.