Priorytety resortu na najbliższe cztery lata to modernizacja istniejących sieci kolejowych, poprawa jakości przewozów pasażerskich oraz inwestycje w tabor kolejowy – powiedział Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak podczas konferencji „Połączenia kolejowe jako czynnik integracji gospodarczej i społecznej”, która odbyła się 8 lutego br. we Wrocławiu.

Jednocześnie Minister Sławomir Nowak stwierdził, że możliwe jest zmodernizowanie połączenia kolejowego pomiędzy Wrocławiem a Warszawą, tak aby w 2014 r. pociągi pasażerskie mogły pokonywać tę trasę w ciągu 3,5 godz. Odnosząc się do przesunięcia terminu budowy w Polsce linii kolei dużych prędkości szef resortu zapowiedział dokończenie studium wykonalności dla linii „Y”.