DHL Express (Poland), lider na rynku krajowych i międzynarodowych przesyłek ekspresowych, znalazł się na 5 miejscu wśród laureatów IV edycji Listy Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce w 2012 roku. Organizatorem odbywającego się co roku w styczniu badania jest niezależna organizacja – Instytut Great Place To Work®. W tegorocznym badaniu DHL Express uczestniczyło 700 pracowników losowo wybranych przez instytut. Metodologia badań oparta była na anonimowych ankietach elektronicznych oraz papierowych.

Lista Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce to najważniejszy obiektywny ranking przeprowadzany corocznie wśród polskich pracodawców. Honoruje polskie przedsiębiorstwa stosujące wyjątkowe praktyki i programy zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z Modelem Great Place to Work®.