Styczniowe dostawy Volvo Trucks wzrosły o 5% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym, osiągając poziom 6 822 szt. samochodów ciężarowych.

Łącznie, dostawy w Europie zamknęły się w styczniu na poziomie 2 961 pojazdów, co oznacza wzrost o 6% w stosunku rok do roku. W Europie Zachodniej, w wyniku utrzymującej się niepewności co do sytuacji gospodarczej, wielkość dostaw obniżyła się o 3%.

Na rynku rosyjskim, w porównaniu ze styczniem 2011 r., popyt utrzymywał się na korzystnym poziomie – dostawy osiągnęły wielkość 285 szt. pojazdów (125 szt. w roku ubiegłym). W całej Europie Wschodniej styczniowe dostawy odnotowały wzrost o 39%.

Dostawy w Ameryce Południowej obniżyły się w styczniu o 18% do poziomu 1042 pojazdów, co jest wynikiem wprowadzenia, z dniem 1 stycznia 2012 roku, bardziej rygorystycznych norm emisji spalin, co przełożyło się na niższy popyt i konieczność dostosowania wielkości produkcji do jego poziomu.