1 czerwca br. Dworzec Wrocław Główny został otwarty dla podróżnych. Obiekt w ciągu dwóch lat przeszedł generalną modernizację, dzięki czemu stał się połączeniem historycznej bryły z nowoczesnymi rozwiązaniami na miarę XXI wieku.

Wrocławski dworzec został zmodernizowany dzięki projektowi POIiŚ „Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”. Jego koszt całkowity wyniósł 361,60 mln zł, a unijne dofinansowanie 180,69 mln zł. Projekt został zrealizowany w ramach działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego.

Prace budowlane na dworcu rozpoczęły się w kwietniu 2010 roku. Od tego czasu zmienił się on diametralnie, stając się obiektem na europejskim poziomie. Kompleksowa modernizacja objęła plac przed dworcem, który stał się oazą zieleni. Został on zaprojektowany w formie zielonych wysp poprzecinanych deptakami spacerowymi. Na placu posadzono też nowe drzewa.