Działania związane z ochroną środowiska naturalnego są widoczne w wielu dziedzinach działalności przemysłowej również przy produkcji ogumienia. Grupa Camoplast Solideal kładzie duży nacisk na ten aspekt poprzez zobowiązanie do respektowania przepisów prawa oraz innych wymagań, mających zastosowanie dla naszej działalności. Grupa Camoplast Solideal monitoruje w skali rocznej wpływ swoich działań na środowisko, określa cele w dążeniu do ciągłego udoskonalania i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska oraz promuje swoje osiągnięcia w tej dziedzinie. Mając na uwadze ochronę środowiska, produkujemy opony o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości, co przekłada się na mniejszą częstotliwość ich wymiany, a komponenty dobrane do ich produkcji zawierają możliwie najmniej ilości środków niepożądanych. Specjalnie dobrane mieszanki gumowe redukują opory toczenia wpływając na mniejsze zużycie paliwa, a w konsekwencji na spadek emisji CO2. Namacalnym działaniem każdej spółki dystrybucyjnej jest maksymalizacja odbioru zużytych opon w celu przekazania ich do fabryki do przetworzenia.