13 marca patrol wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Podstolice zatrzymał do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. Powodem zatrzymania była kontrola wnoszenia opłat elektronicznych za przejazd po drogach krajowych i wykryte incydenty na koncie tego pojazdu. Podczas analizy incydentów okazało się, iż zapisy z tachografu i karty kierowcy są niezgodne ze stanem faktycznym przejazdu pojazdu, zarejestrowanym jako incydent „niewłaściwa klasa pojazdu” przez bramownicę elektronicznego systemu poboru opłat w postaci zdjęcia.

Okazało się, że w tym samym czasie kiedy pojazd miał zarejestrowany incydent to kierowca i zarazem właściciel firmy w jednej osobie miał zamontowane urządzenie zakłócające na impulsatorze skrzyni biegów, co powodowało fałszywy zapis odpoczynku na karcie kierowcy oraz tachografie cyfrowym.