Samodzielnie oblicza najkorzystniejszą trasę przejazdu, elastycznie reaguje na zmiany w otoczeniu i składuje towar w docelowym miejscu – a wszystko to bez udziału człowieka. Prototyp w pełni automatycznego wózka widłowego FM-X firmy STILL to kolejny krok w stronę optymalizacji procesów magazynowania.

Automatyzacja zapewnia wzrost efektywności operacji logistycznych, zwiększa bezpieczeństwo pracy i redukuje koszty. Istniejące do tej pory rozwiązania wymagały odgórnego zaplanowania wszystkich etapów procesu magazynowania i dokładnego wytyczenia ścieżek. Uniemożliwiało to wprowadzanie zmian w miejscu pracy i nie pozwalało maszynom elastycznie reagować na niespodziewane przeszkody. Innowacyjny projekt firmy STILL opiera się na stworzeniu wózków widłowych nowej generacji, które pracując zespołowo, indywidualnie będą koordynować wykonywane zadania. Nowa koncepcja zarządzania magazynem zakłada wzajemną komunikację maszyn, nad którą czuwa centralny system nadzoru.