Forum ZmieniamyMinimalizowanie wpływu prowadzonych obecnie modernizacji linii kolejowych na prowadzenie ruchu pociągów powinno się odbywać m.in. poprzez koncentrowanie robót na określonych odcinkach, a w uzasadnionych przypadkach – całkowitym zamknięciu ich dla ruchu oraz przygotowaniu tras objazdowych – powiedział podsekretarz stanu Andrzej Massel podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł zorganizowanego 10 lutego br. w Warszawie.

Za bardzo ważne zadania wiceminister A. Massel uznał nowe remonty, inwestycje punktowe np. obejmujące krótkie odcinki linii, rozjazdy, wiadukty i mosty, których przeprowadzenie istotnie skraca czasy przejazdów. Jako przykład inwestycji punktowych wymienił również dworce kolejowe. Realizowany obecnie program ich modernizacji jest pozytywnie odbierany przez pasażerów – stwierdził. Poinformował, że resort do końca sierpnia, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym przygotuje plan transportowy. Odnosząc się do przewozów towarowych wiceminister A. Massel powiedział, że operatorzy kolejowi powinni obserwować przekształcenia sektora energetycznego oraz w większym niż dotychczas stopniu koncentrować się na dywersyfikacji przewożonych ładunków.