W nocy z 5 na 6 marca w Gdańsku przeprowadzono działania ukierunkowane na kontrole pojazdów nienormatywnych. Na ul. Swojskiej zatrzymano do kontroli na 3 zespoły pojazdów należące do tego samego przewoźnika. Pojazdami wykonywano przewóz elementów dźwigu na trasie z Gdańska do Sierpca. Ze wstępnych ustaleń wynikało, iż przewożony korpus dźwigu miał masę ok. 83 ton, zaś każda z gąsienic ok. 45 ton. Kierowcy nie okazali do kontroli wymaganych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. W związku z powyższym pojazdy zostały skierowane na parking administracyjny. W dniu 6 marca ww. pojazdy poddano pomiarom masy, nacisków osi oraz wymiarów. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż we wszystkich trzech pojazdach zostały znacznie przekroczone naciski osi napędowych ciągników oraz nienapędowych naczep, zaś zespół pojazdów przewożący korpus miał masę całkowitą 115 ton.