Dzisiaj – w środę 15 stycznia – odbyło się spotkanie kierownictwa GDDKiA z przedstawicielami konsorcjum Bogl & Krysl i DSS – firm budujących odcinek C autostrady A2 z Łodzi do Warszawy. Celem spotkania było pozyskanie informacji o reorganizacji w zakresie dostaw materiałów na budowę w okresie zimowym, do czego konsorcjum zostało zobowiązane przed dwoma tygodniami, oraz informacji o tym w jaki sposób zapowiadane przez podwykonawców firmy DSS złożenie wniosków o jej upadłość wpłynie na realizację kontraktu.

Konsorcjum B&K i DSS poinformowało zamawiającego, że wczoraj osiągnęło wymagany dzienny poziom dostaw materiałów na budowę. 20 tys. ton piasku oraz 10 tys. ton kruszyw dziennie to ilość, która pozwala, by budowa, po okresie zimowym, była prowadzona w pełnej skali i zgodnie z oczekiwaniami. B&K zapewnił, że ma na dostawy materiałów zagwarantowane finansowanie.