Wszyscy mówią, że kiła, więc pewno będzie superfajaśny odmóżdżacz!