Grupa Delta Trans otrzymała specjalne wyróżnienie i tytuł „Firmy 20-lecia na Śląsku” w konkursie Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów objętym honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Pana Adama Matusiewicza.

Wyróżnienie oraz rekomendację Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Delta Trans otrzymała za:

„stały i konsekwentny rozwój, stosowanie najnowocześniejszych systemów logistycznych, gwarantujących wysoką jakość usług oraz aktywne działanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.”