• Przychody Grupy PEKAES wzrosły w 2011r. o 21%
• Zysk netto za ubiegły rok wyniósł 47,2 mln zł, a zysk operacyjny 42,5 mln zł
• Ponad 4,5-krotny wzrost EBITDA w porównaniu do 2010 r.

Miniony rok przyniósł wyraźny wzrost wyników finansowych Grupy PEKAES. Największa polska firma w branży TSL kontynuowała optymalizację swojej struktury, dzięki czemu na koniec 2011 r. PEKAES dysponował ponad 86 mln zł środków pieniężnych. Spółka inwestowała w nowoczesne magazyny i systemy informatyczne.
Grupa PEKAES na koniec 2011 r. wypracowała przychody w wysokości 685,3 mln zł, o 21% więcej niż w roku 2010. Jeszcze więcej, o prawie 30% do 543,6 mln zł wzrosły przychody z głównego segmentu działalności spółki PEKAES. Zysk netto Grupy wzrósł z -0,7 mln zł w 2010 r. do 47,2 mln zł na koniec ubiegłego roku, a EBITDA do 52,7 mln zł. W porównaniu do 2010 r., w 2011r. Grupa PEKAES wyraźnie zwiększyła także rentowność netto do 6,9%, a rentowność EBITDA do 7,7%.