Zgodnie z ZASADAMI PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2012 ROKU wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji.

lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe – wnioski
lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: towarowe – wynik

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc MARZEC dotyczą następujących zezwoleń: