10 lutego br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. oraz funkcjonariusze Policji autostradowej przeprowadzili wieczorno-nocne działania kontrolne na odcinku Trzciel – Tarnawa autostrady A2. Kontrole były ukierunkowane przede wszystkim na ingerencję w działanie urządzeń kontrolno-pomiarowych (tachografów).

W czasie 4 godzin skontrolowano:

– 77 pojazdów ciężarowych lub zespołów pojazdów;

– w 9 przypadkach stwierdzono naruszenia, w tym w 3 pojazdach kierowcy używali magnesów;

– wszczęto postępowania administracyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o transporcie drogowym – na kwotę 18 300 zł;

– nałożono na kierowców 11 mandatów karnych zgodnie z zał. nr 1 do UTD – na kwotę 12 000 zł;