Problematyka ciąży i porodu znacznie odbiega od codziennych obowiązków pracowników inspekcji transportu. Oczywiście chodzi o tę zawodową część. Czym Inspekcja Transportu zajmuje się w Szkole Rodzenia?

Osoby, które w staranny sposób przygotowują się do przyjęcia na świat nowego członka rodzinny, wykazują się obowiązkowością i chęcią wyedukowania się w nowych, nieznanych dotąd zagadnieniach. Świadczy to między innymi o ich świadomości i chęci zapewniania bezpieczeństwa dziecku, na które oczekują.

Szkoła Rodzenia jest więc doskonałym miejscem, w którym można dotrzeć do przyszłych rodziców z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. I właśnie dlatego obecność inspektora , który zapoznał przyszłych rodziców z problematyką i przepisami stosowania w pojazdach pasów bezpieczeństwa oraz bezpiecznego przewożenia dzieci.