Realizacja inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 powoli dobiega końca. Koszt inwestycji realizowanych w naszym regionie przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w ramach tego programu wyniesie szacunkowo ok. 2,6 miliarda złotych. Środki te zostały przeznaczone na wybudowanie przede wszystkim drogi ekspresowej S-3 ze Szczecina do Gorzowa, oraz obwodnic Miękowa i Nowogardu. Wraz z zakończeniem starej perspektywy rozpoczynamy przygotowania do nowej perspektywy na lata 2014-2020.

W ramach Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na drogach krajowych w województwie zachodniopomorskim przygotowane powinny być niżej wymienione inwestycje: