Morza i Oceany: – Jak minął rok 2011 pod względem przewozów i jakie towary były najczęściej przewożone przez statki należące do spółki Euroafrica?

Jacek Wiśniewski, prezes ESL Euroafrica: – Jeśli odniesiemy się wyłącznie do ilości przewiezionych towarów to rok 2011 był udany. Firma odnotowała ogólnie 14,5% wzrost przewozów, przetransportowano rekordową ilość ok. 2,6 mln. ton. Największe przyrosty odnotowała Linia Afryki Zachodniej, na której przewieziono w 2011 o 17% towarów więcej niż w 2010 roku. Linia wzmocniła swoją pozycję rynkową w odniesieniu do transportu między innymi takich grup ładunkowych jak papier, słód jęczmienny, ziarno kakaowe, orzechy shea, ładunki typu „project”. Tak dobre wyniki wolumenowe związane są niewątpliwie z wprowadzeniem na Linię Afryki Zachodniej nowych statków (w latach 2009-2011), ale także ze zwiększonymi wysiłkami akwizycyjnymi serwisu. Znaczący wzrost przewozów odnotowano także na Linii Promowej w odniesieniu do samochodów ciężarowych.