Koło Naukowe Logistyki SGGW wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW ma zaszczyt zaprosić na Konferencję II Warszawskie Dni Logistyki, tym razem pod hasłem: „Logistyka w agrobiznesie”, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2012 roku w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 159.

Tematem wiodącym konferencji będzie agrologistyka, w tym szczególnie zagadnienia dotyczące magazynowania i transportu towarów FMCG. Prelegentami będą przedstawiciele firm branżowych, wykładowcy cenionych ośrodków akademickich oraz przedstawiciele władz samorządowych. Podczas konferencji skoncentrujemy się na praktycznych umiejętnościach i wiedzy, którą studenci będą mogli wykorzystać w prawdziwych, często trudnych misjach zawodowych. Jedną z atrakcji będą m.in. seminaria terenowe w firmach logistycznych zorganizowane specjalnie na tę okazję, a także próba bicia rekordu Guinnesa.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Dzielnicy Ursynów, oczekujemy na potwierdzenie ze strony Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Gospodarki.