16 maja w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbyły się kolejne konsultacje społeczne dotyczące projektu zagospodarowania nabrzeża Warty. Później, z inicjatywy radnych miejskich, dyskutowano o rozwoju śródmiejskiego Chwaliszewa.

Wczorajsze spotkanie było już kolejnym, które odbyło się na terenie Wyższej Szkoły Logistyki. Podobnie jak przed miesiącem, plany zagospodarowania Warty przygotowane przez specjalistów z Holandii wzbudziły duże emocje. Największe wątpliwości uczestników dzisiejszego spotkania budził koszt inwestycji i źródło jej finansowania. Śmiały plan zagospodarowania nabrzeża Warty będzie wymagał sporych nakładów, ale przedstawiciele Urzędu Miejskiego zapewnili, że nie powinno to nastręczać zbyt wielu problemów. Pieniądze maja pochodzić z budżetu miasta, od prywatnych inwestorów, a także z funduszy unijnych. Wskazywano także, że inwestycja potrwa kilka lat, co z pewnością ułatwi jej finansowanie.