BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy ma zaszczyt zaprosić na konferencję „GDYNIA PORTEM GŁĘBOKOWODNYM”.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie obszerny raport na temat konieczności pogłębienia Portu Gdynia. Publikacja ta zawiera m.in. korzyści, jakie pogłębienie przyniesie krajowej gospodarce oraz makroekonomiczne konsekwencje jego zaniechania.

W spotkaniu udział wezmą m.in.:

Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni

Anna Wypych-Namiotko – Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Dr Kazimierz Szefler – Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku

Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Krzysztof Szymborski – Prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu