W dniach 7-10 maja br. Kujawsko- Pomorscy Inspektorzy po raz pierwszy w tym roku przeprowadzili kontrole pojazdów wykorzystując mobilną stacje kontroli (MSK). Czynności kontrolne prowadzone były w miejscowości Bydgoszcz.

Inspektorzy wspomagani byli funkcjonariuszami Policji oddelegowanymi z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji.

W trakcie 4 dni działań sprawdzono za pomocą MSK, 116 pojazdów w wyniku czego zatrzymano aż 53 dowodów rejestracyjnych.

Jednym z głównych celów przedmiotowej akcji była weryfikacja stanu technicznego pojazdów realizujących przewóz osób w ramach komunikacji miejskiej i podmiejskiej.