W dniach 17-23.02.2012 r. Inspektorzy Transportu Drogowego z kaliskiego oddziału terenowego prowadzili działania kontrolne w odniesieniu do pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ADR.

Kontrole ukierunkowane były w głównej mierze na sprawdzenie niezbędnego wyposażenia awaryjnego oraz sprawność instalacji elektrycznej pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

W wymienionym okresie, kaliski oddział ITD skontrolował 36 takich pojazdów. W 6 przypadkach stwierdzono brak wymaganej gaśnicy awaryjnej, w jednym przypadku niesprawność głównego wyłącznika akumulatorów w kabinie kierowcy, a jeden z kierowców nie posiadał przy sobie ważnego świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych.