W dniach 26-27 marca inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy przeprowadzili kontrole pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Szczególną uwagę zwrócono na pojazdy przewożące przesyłki kurierskie.

W wyniku tych działań poddano kontroli 23 pojazdów, z czego w 21 przypadkach stwierdzono przekroczenie parametrów wagowych określonych w dowodach rejestracyjnych. Rzeczywista masa pojazdów wahała się w przedziale od 4 do 7 ton. Za wykryte nieprawidłowości kierowcy zostali ukarani stosownymi mandatami karnymi. W dwóch przypadkach z uwagi na zły stan techniczny zatrzymano dowody rejestracyjne.