Ostatnie dni ferii charakteryzują się wzmożonym ruchem na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, w tym również na terenie naszego województwa. Jak co roku należy się spodziewać zwiększonego ruchu autobusów przewożących dzieci i młodzież, powracających z zimowisk do miejsc zamieszkania.

Panujące obecnie warunki atmosferyczne są szczególnie niesprzyjające dla użytkowników dróg. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że w trudnych warunkach zimowych dochodzi częściej niż zwykle do wypadków i kolizji. Dlatego też w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w najbliższych dniach należy spodziewać się większej ilości patroli na naszych drogach.

Szczególnie w najbliższą niedzielę (26 lutego 2012r.), w którym to dniu z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy zostaną przeprowadzone policyjne działania pod kryptonimem „Prędkość i Alkohol – zero tolerancji dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego”.

Ponadto trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg a w szczególności dzieci wracających z wypoczynku apelujemy o ostrożną i rozważną jazdę, dostosowanie prędkości do warunków drogowych, korzystanie z pasów bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w fotelikach lub urządzeniach do tego służących.