James Allison ujawnił, co konkretnie było przyczyną wycofania się Lotusa z ostatnich testów w Barcelonie. Dotychczas wiedzieliśmy tylko, że chodziło o wadę konstrukcyjną podwozia czarno-złotego…