Warehouse Management System W dobie rosnących oczekiwań rynkowych, nowoczesny system zarządzania logistyką magazynową dla operatorów logistycznych świadczących tego typu usługi musi nie tylko sprawnie i efektywnie wspierać zarządzanie procesami magazynowymi, ale również powinien być rozwiązaniem otwartym na wymianę danych z otoczeniem. Pod pojęciem takiej wymiany należy rozumieć swobodę przesyłania informacji pomiędzy systemem WMS a systemem zarządzania transportem, wymianę danych z urządzeniami automatyki magazynowej oraz – przede wszystkim – możliwość bardzo szerokiej wymiany informacji z klientami firm, dla których świadczymy usługi magazynowania. Na przykładzie systemu SOZ Magazyn firmy COMP-WIN zaprezentuję funkcjonalności, które są niezbędne w nowoczesnym systemie wspierającym zarządzanie usługami logistyki magazynowej.

Sprawne zarządzanie procesami magazynowymi to dzisiaj standard. Klienci coraz częściej poszukują firm, które w zakresie usług nie tylko gwarantują wydajne i bezpieczne zarządzanie towarami, ale również są w stanie zautomatyzować procesy wymiany danych pomiędzy właścicielem towarów, magazynem i pozostałymi ogniwami łańcucha dostaw.