Do 2020 roku emisja CO2 w zakładach MAN zostanie ograniczona o 25 procent

Firma MAN zamierza przyczynić się w istotny sposób do redukcji emisji CO2 i w związku z tym planuje ograniczyć w zakładach MAN na całym świecie do 2020 roku emisję CO2 o 25 procent (w stosunku do roku 2008). Cel ten jest wiążąco sformułowany w formie strategii klimatycznej stanowiącej część strategii MAN Corporate Responsibility. Został on także szczegółowo omówiony w raporcie MAN Corporate Responsibility 2011, który po raz pierwszy osiągnął najwyższy poziom aplikacji „A+” zgodnie z Wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI).