Morza i Ocenay: – Projekt SoNorA realizowany od listopada 2008 r. zakończył się. Jego podsumowanie odbyło się między innymi w trakcie tegorocznej konferencji Skandynawigacje 2012. Proszę przypomnieć, czego ten projekt dotyczył i jaka jest jego rola dla rozwijania transportu?

Olgierd Geblewicz (na zdjęciu), Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego: Projekt SoNorA został uformowany na bazie dyskusji nad sposobami przyspieszenia rozwoju infrastruktury i usług w transporcie multimodalnym na obszarze Europy Środkowej, na osi łączącej Bałtyk z Adriatykiem. Unikalność tego projektu polegała na skupieniu się na priorytetach i działaniach wagi transnarodowej dotyczących kilku wybranych tras południe – północ z podkreśleniem korzyści regionalnych wynikających ze współdziałania, w odróżnieniu od podejścia klasycznego, skupionego jedynie na rozwijaniu konkurencji pomiędzy poszczególnymi korytarzami. W trakcie Skandynawigacji 2012 prezentowane były wstępne rezultaty projektu adresowane do odbiorców z Polski i Skandynawii.

Morza i Oceany: – Na projekt SoNorA wydatkowano 7,1 mln euro. To kwota na pozór nieduża, jeśli beneficjentami jest 6 krajów. Jakie cele stawiał przed sobą ten projekt i czy udało się je zrealizować?