Dzisiaj – w środę 15 lutego 2012 r. – podpisana zostanie umowa z wykonawcą nowego mostu na rzece Rudawa tuż za granicami Krakowa, w Zabierzowie. Stary, wysłużony most z 1928 roku zostanie rozebrany.

Oprócz budowy jednoprzęsłowego, monolitycznego, belkowego mostu zostanie także rozbudowana droga krajowa nr 79, przebudowana sieć teletechniczna, zjazdy, skrzyżowanie, rowy przydrożne i oświetlenie drogowe. Wybudowane będą nowe chodniki, skarpy ze schodami, kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa z kostki betonowej i pobocza. Skarpy i koryto rzeki zostaną umocnione.

W pierwszej kolejności powstanie jednak most tymczasowy wraz z dojazdami, który przejmie ruch na czas rozbiórki starego mostu na Rudawie i budowy nowego.