W połowie kwietnia wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu na placu Daszyńskiego. W pierwszym etapie zostanie zamknięta linia tramwajowa, ale Wykonawca już przygotowuje się do wprowadzania kolejnych etapów, podczas których ruch samochodowy poprowadzony będzie północną stroną placu.
W miniony poniedziałek rozpoczęto betonowanie płyty stropowej tunelu T1, po której
na początku maja pojadą samochody. – O 4 rano rozpoczęliśmy betonowanie płyty stropowej i drugiej fazy ścian tej sekcji tunelu. Łączna ilość betonu jaką zużyjemy na ten odcinek to około 630m3. Średnio w godzinę wylewanych jest 20-30 m3 betonu – mówi Jarosław Kornaś, kierownik budowy.
Zarówno podczas betonowania tego obiektu, jak i wszystkich pozostałych pobierane są próbki wylewanego betonu. Pobrany materiał poddaje się badaniom na wytrzymałość, mrozoodporność i nasiąkliwość. – Laboratorium, mieszczące się przy wytwórni betonu na lewym brzegu Wisły, stale czuwa nad jakością wykorzystywanego materiału – dodaje Jarosław Kornaś.