Stanowiska urzędnicze obsadzane są z pominięciem zasady otwartości i konkurencyjności naboru oraz bez przeprowadzania służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem – wynika z raportu NIK, który omawiali posłowie.

Według posła Bogdana Rzońcy z PiS możliwość niestosowania zasady otwartości i konkurencyjności naboru daje niejasna treść przepisu art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych. Przepis ten mówi, że wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym kierowniczym, jest stanowisko, na które nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku, lub nie został przeprowadzony na stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.