8 marca na drodze krajowej nr 10 inspektorzy Wałeckiego Oddziału Zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewożący 23750kg materiału niebezpiecznego UN3264 (materiał ciekły żrący).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych tj. brak wymaganych świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych. Z uwagi na naruszenia przepisów umowy ADR, a także stwarzane bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, pojazd został wycofany z ruchu drogowego i umieszczony na parkingu administracyjnym.