10.05.2012 r. w godzinach nocnych, na autostradzie A1 w miejscowości Nowa Wieś, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy zatrzymali do kontroli trzy pojazdy członowe, którymi przewożono elementy linii produkcyjnej betonu.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych, stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o drogach publicznych:

– przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdów z ładunkiem;

– przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdów z ładunkiem;

Rzeczywista masa pojazdów wyniosła odpowiednio: 37,3 t, 59,5 t oraz 60,3 t.

Ponadto ujawniono naruszenia z zakresu Ustawy o transporcie drogowym:

– samowolną ingerencję w pracę cyfrowego urządzenia zainstalowanego w pojeździe wskutek którego nastąpiła zmiana wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi