Nowa struktura organizacyjna oddziału samochodów ciężarowych Grupy Volvo zwiększy efektywność działalności w sferze pojazdów ciężarowych, poprzez podział odpowiedzialności za marketing i sprzedaż w ramach należących do Grupy marek samochodów ciężarowych pomiędzy trzy obszary geograficzne. Jednakże zarządzanie strategiami dotyczącymi marek i produktów będzie nadal odbywać się na poziomie globalnym. Na początku 2012 roku odpowiedzialność za największą markę samochodów ciężarowych Grupy Volvo: Volvo Trucks, przejął Claes Nilsson, poprzednio prezes jej Europejskiej Dywizji.

Celem podziału na trzy spójne regiony sprzedaży i marketingu – Americas (Ameryka Północna i Południowa), EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) i APAC (Azja i Region Pacyfiku) – jest stworzenie organizacji zdolnej skuteczniej spełniać potrzeby swoich klientów i lepiej wykorzystywać potencjał handlowy poszczególnych marek samochodów ciężarowych wchodzących w skład Grupy.