Opublikowany niedawno raport HELCOM potwierdza spadek przypadków wycieków ropy naftowej na Bałtyku aż o 75%, wskutek wzmożonego monitoringu. Stanowi to potwierdzenie skuteczności rządowych programów kontroli.

Oceana zdecydowanie podkreśla, że stanowcza i zaangażowana postawa władz jest kluczowa by wyeliminować proceder nielegalnych połowów w Bałtyku, a także do wzmocnienia i egzekwowania przepisów prawa w morskich obszarach chronionych. Organizacja wyraża swoje zadowolenie w związku z informacjami opublikowanymi przez Komisję Helsińską (HELCOM) w maju br., wskazującymi, że ograniczenie liczby wycieków ropy w Morzu Bałtyckim jest wyraźnie związane ze wzrostem intensywności nadzoru lotniczego państw nadbałtyckich.